Disclaimer van almeloerwaseens

Disclaimer voor www.almeloerwaseens.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.almeloerwaseens.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting Almeloerwaseens. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Almeloerwaseens is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting Almeloerwaseens.

Geen garantie op juistheid 

Indien van toepassing: 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting Almeloerwaseens te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting Almeloerwaseens streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Wij doen geen medische uitspraken. Wij spreken over voedingssupplementen als wij het over onze producten hebben. Al onze oliën beschouwen wij als een aanvullend voedingssupplement. Het gebruik van deze producten is dan ook op eigen risico en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid bij het gebruik van cannabis/hennep producten.

Genezing: Bij de stichting melden zich dagelijks mensen die op zoek zijn naar genezing bij welk ziektebeeld dan ook. Wij beweren in geen enkel opzicht of bij geen enkel ziektebeeld dat cannabis/hennep men zal genezen. 

Op deze website (www.almeloerwaseens.nl) kunnen uitsluitend volwassenen, die donateur zijn (betaald donateurschap) gebruik maken van onze producten. De verkoop aan derden raden wij af; wij dragen hier geen verantwoordelijkheid voor. Dit geldt eveneens voor het gratis verstrekken aan derden.

Bij een eventuele allergische reactie, veroorzaakt door een ingrediënt en/of product van de stichting Almeloerwaseens, nemen wij geen verantwoordelijkheid. Dit geschiedt op geheel eigen risico.

Voor klachten, retourzendingen en extra informatie verwijzen wij u door naar onze algemene voorwaarden. Of neem een kijkje tussen de meest gestelde vragen (FAQ).

Wijzigingen 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.almeloerwaseens.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl